PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ KATEDRY SIŁOWNI MORSKICH I LĄDOWYCH WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ KATEDRY SIŁOWNI MORSKICH I LĄDOWYCH WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Abstrakt

W artykule zaprezentowanoprofil statutowej działalnościKatedry Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiejw zakresie badań naukowych oraz dydaktyki. Przybliżono, specyfikę funkcjonowania Katedry, którątradycyjnie charakteryzują bliskiezwiązkiz marynarką wojenną(początkowo niemiecką, a następnie polską), dla której zawsze stanowiła ważnezapleczeintelektualne i laboratoryjne, podczas realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i szkoleniowych. Miało to również swoje odzwierciedlenie w obsadzie stanowiskakierownika Katedry, które często powierzano profesorom wywodzącym się z korpusu oficerskiego marynarki wojennej. Omówiono zagadnienia naukowe, które są od lat rozwijane, w trzech zasadniczych kierunkachbadawczych: projektowania, technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń zabudowanych w siłowniach okrętowych i lądowych, a także w siłowniach różnego rodzaju obiektów oceanotechnicznych. W ostatnich dwóch dekadach wiodącymkierunkiem badań naukowych byładiagnostyka techniczna silników okrętowych–tłokowych i turbinowych, głównie eksploatacyjna: cieplno-przepływowa i drganiowa, którą ostatnio rozszerzono o badania identyfikacyjne procesu emisjispalin. Projekty naukowo-badawcze, realizowane w tym zakresie od 2015 rokudotyczyły opracowania innowacyjnej metody suchej odsiarczania spalinsilników okrętowych zasilanych paliwami pozostałościowymi, a także metody testowania modyfikowanych paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika Diesla.Stanowiska laboratoryjne, zaprojektowane i zbudowane w ramach projektów są sukcesywnie rozwijane i przystosowywane do nowych tematów badań naukowych, jak również dla potrzeb zajęć dydaktycznych. W artykule scharakteryzowano dodatkowodziałalność dydaktyczną Katedryw zakresie prowadzonychna Wydziale kierunków studiów: „oceanotechnika”, „energetyka”, „transport”, „techniki geodezyjne w inżynierii”oraz uruchomionego w bieżącym roku akademickim: „inżynieria morska i brzegowa”.Aktualne obciążenie dydaktyczne nauczycieli akademickich Katedry wynosi 3350godzin(2500 godzin etatowych), co stanowi 12% ogólnej (sumarycznej) liczby godzin dydaktycznych realizowanych na Wydziale.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 14, strony 1 - 14,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Korczewski Z.: PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ KATEDRY SIŁOWNI MORSKICH I LĄDOWYCH WYDZIAŁU OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ// Journal of Polish CIMAC -Vol. 14,iss. 1 (2020), s.1-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi