Przegląd interdyscyplinarnych zapożyczęń do modelowania systemów w podręcznikach do analizy i projektowania obiektowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd interdyscyplinarnych zapożyczęń do modelowania systemów w podręcznikach do analizy i projektowania obiektowego

Abstrakt

Przegląd interdyscyplinarnych zapożyczeń do modelowania systemów wpisuje się w nurt katalogowania i oceny istniejących zapożyczeń interdyscyplinarnych w inżynierii oprogramowania. W referacie poddano ocenie zapożyczenia opisane w czterech najbardziej popularnych i wpływowych podręcznikach do analizy i projektowania obiektowego. Wykorzystano następujące kryteria oceny: systematyczność badań, jawność opisów oraz możliwość wykorzystania rezultatów przy projektowaniu dziedzinowych i aspektowych metod modelowania systemów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 11, strony 729 - 738,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A.: Przegląd interdyscyplinarnych zapożyczęń do modelowania systemów w podręcznikach do analizy i projektowania obiektowego// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.729-738
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi