Przegląd metod oznaczania pestycydów i PCB w żywności. Methods of determination of pesticides and PCB´s in food - review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd metod oznaczania pestycydów i PCB w żywności. Methods of determination of pesticides and PCB´s in food - review

Abstrakt

Pestycydy i PCB występują w różnych elementach środowiska w dość małych stężeniach, ale związki te ulegają kumulacji i stąd są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Różnorodność matryc i właściwości fizyko-chemicznych tych związków wymaga stosowania wielu metod przygotowania próbek do analizy i oznaczania. Procedura analityczna składa się z kolejnych bardzo ważnych etapów: pobrania i przygotowania próbki do analizy, ekstrakcji analitów z matrycy, oczyszczania ekstraktów przed analizą i odpowiedniego oznaczania końcowego. Każdy krok procedury jest bardzo ważny, a dokładność i prawidłowość jego wykonania oraz zapewnienie optymalnych warunków stosowanej metody ma decydujący wpływ na wynik końcowy.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 1177 - 1192,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Żwir-Ferenc A., Biziuk M.: Przegląd metod oznaczania pestycydów i PCB w żywności. Methods of determination of pesticides and PCB´s in food - review// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 10 (2002), s.1177-1192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi