Przegląd programów wsparcia dla klastrów w ramach cluster-based policy ue - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd programów wsparcia dla klastrów w ramach cluster-based policy ue

Abstrakt

Problematyka współpracy w strukturach klastrowych znajduje coraz większe rzesze zwolenników - z jednej strony klastry są przedmiotem rozważań teoretycznych, podejmowanych przez naukowców reprezentujących różne podejścia i nurty badawcze, z drugiej strony fenomen klastrów został doceniony przez decydentów politycznych, którzy coraz częściej decydują się na wspieranie rozwoju klastrów w ramach inicjatyw klastrowych. Polityka wspierania klastrów (z ang. cluster-based policy) stała się również jednym z ważnych narzędzi UE w realizacji celów zawartych w Strategii Lizbońskiej, co przejawia się m.in. uruchomieniem szeregu programów pomocowych dla klastrów, beneficjentem których jest również Polska. Celem artykułu jest stworzenie kompletnego i usystematyzowanego kompendium wiedzy na temat zakresu możliwości wsparcia klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce przez UE. Artykuł stanowi przegląd programów realizowanych w ramach cluster-based policy w nowym poprzednim i nowym okresie programowania - w ramach Szóstego i Siódmego Programu Ramowego, Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Funduszy Strukturalnych oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje strony 70 - 85
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Przegląd programów wsparcia dla klastrów w ramach cluster-based policy ue// Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych: jakość, ryzyko, aplikacje/ ed. eds. Ludmiła Zawadzka , Jolanta Łopatowska Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010, s.70-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi