Przegląd sposobów pomiaru pętli zwarcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd sposobów pomiaru pętli zwarcia

Abstrakt

W metrologii obserwuje się ciągły rozwój metod i przyrządów do pomiaru impedancji pętli zwarcia. Wynika to zarówno z faktu, iż pomiar impedancji pętli zwarcia bezpośrednio związany jest z bezpieczeństwem użytkowania urządzeń elektrycznych, jak również z rozwoju nowych technologii.W publikacji przedstawiono rozwój sposobów pomiaru impedancji pętli zwarcia, od rozwiązań najstarszych po współcześnie stosowane.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 1586 - 1588,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Golijanek-Jędrzejczyk A.: Przegląd sposobów pomiaru pętli zwarcia// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 12 (2011), s.1586-1588
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi