Przegląd stanowisk pomiarowych wykorzystywanych do badań odporności hydroabrazyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd stanowisk pomiarowych wykorzystywanych do badań odporności hydroabrazyjnej

Abstrakt

Niszczenie hydroabrazyjne materiałów polega na wielokrotnym obciążaniu materiału cząstkami stałymi, zwanymi erodentem, przemieszczającymi się wraz z ciekłym medium. Niszczenie hydroabrazyjne zależy od wielu czynników, które związane są z warunkami przepływu zawiesiny, właściwościami cząstek stałych oraz właściwościami erodowanego materiału. W celu zbadania wpływu wymienionych wcześniej czynników na odporność hydroabrazyjną stworzono kilka stanowisk pomiarowych. Tylko niektóre z tych stanowisk są opisane w normach, gdyż konstrukcja pozostałych wynikała z konkretnych potrzeb, bądź możliwości badaczy. W niniejszej pracy przedstawiono główne podziały i rodzaje stanowisk pomiarowych, które są obecnie stosowane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II strony 22 - 28
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
BUSZKO M., Krella A.: Przegląd stanowisk pomiarowych wykorzystywanych do badań odporności hydroabrazyjnej// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II/ ed. dr inż. Jędrzej Nyćkowiak, UPP; dr hab. Jacek Leśny prof. UPP Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018, s.22-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi