Przegląd systemów ładowania elektrycznych osobowych pojazdów i koncepcja dwukierunkowej ładowarki pokładowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd systemów ładowania elektrycznych osobowych pojazdów i koncepcja dwukierunkowej ładowarki pokładowej

Abstrakt

Aktualnie trwa intensywny rozwój pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV) z pokładowymi bateriami akumulatorów. Badania w tej dziedzinie skupiają się na maksymalizowaniu sprawności oraz minimalizowaniu masy i objętości systemów ładowania baterii. W artykule przedstawiono podział systemów ładowania osobowych pojazdów typu EV/PHEV. Opisano systemy ładowania przewodowego z podziałem na ładowarki pokładowe i zewnętrzne, systemy bezprzewodowe oraz układy wymiany baterii. Zaprezentowano wady i zalety takich systemów. W artykule autorzy przedstawili własną koncepcję izolowanej, dwukierunkowej ładowarki pokładowej zasilanej z sieci jednofazowej. Do realizacji wybrano dwustopniową topologię składającą się z przekształtników AC/DC (pełen mostek tranzystorowy) oraz DC/DC (wysokoczęstotliwościowy przekształtnik w topologii podwójnego mostka aktywnego). Dodatkowo, ładowarka jest wyposażona w aktywny obwód odsprzęgający w celu minimalizacji objętości kondensatorów w obwodzie pośredniczącym napięcia stałego.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 11 - 16,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Czyż P., Cichowski A.: Przegląd systemów ładowania elektrycznych osobowych pojazdów i koncepcja dwukierunkowej ładowarki pokładowej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 57 (2017), s.11-16
Bibliografia: test
 1. Ministerstwo Energii: Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, online 13.03.2017, http://bip.me.gov.pl/files/upload/26450/Krajowe_ramy_ polityki_final.pdf.
 2. Ministerstwo Energii: Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, online 13.03.2017, http://bip.me.gov.pl/files/upload/26453/Plan%20Rozwo ju%20Elektromobilno%C5%9Bci.pdf.
 3. European Automobile Manufacturers' Association: Alternative fuel vehicle registrations in 2016, online 13.03.2017, http://www.acea.be/press- releases/article/alternative-fuel-vehicle-registrations- 1.2-in-fourth-quarter-of-2016-4.1-in. otwiera się w nowej karcie
 4. Electric vehicle conductive charging system -Part 1: General requirements, EN 61851-1:2011, 08-2011. otwiera się w nowej karcie
 5. Electric Vehicle and Plug-in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler, SAE Standard J1772, 02- 2016. otwiera się w nowej karcie
 6. Technical Specifications of a DC Quick Charger for Use with Electric Vehicles, 2030.1.1-2015 IEEE Standard. otwiera się w nowej karcie
 7. Nissan: LEAF Electric Car, online 13.03.2017, https://www.nissanusa.com/electric-cars/leaf/. 9. Tesla: Charging, online 13.03.2017, https://www.tesla.com/charging. otwiera się w nowej karcie
 8. BYD Auto: Build Your Dreams!, online 13.03.2017, http://bydeurope.com/innovations/technology/index.php #charging.
 9. Chevrolet Volt: Extended Range Electric Car, online 13.03.2017, http://www.chevrolet.ca/volt-electric- car.html.
 10. Mitsubishi Motors UK: Charging Hybrid Electric Cars, online 13.03.2017, http://www.mitsubishi- cars.co.uk/outlander/charging.aspx. otwiera się w nowej karcie
 11. EV-Volumes: The Electric Vehicle World Sales Database, online 13.03.2017, http://www.ev- volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle- volumes,/. otwiera się w nowej karcie
 12. SAE International: Mobility engineering, online 13.03.2017, http://www.sae.org/servlets/pressRoom?OBJECT_TYP E=PressReleases&PAGE=showRelease&RELEASE_I D=2296. otwiera się w nowej karcie
 13. WiTricity Corp.: DRIVE 11 Evaluation System, online 13.03.2017, http://witricity.com/wp- content/uploads/2017/01/DRIVE_11_20170104-1.pdf. 16. Bombardier: PRIMOVE e-car, online 13.03.2017, http://primove.bombardier.com/projects/europe/primove -e-car.html. otwiera się w nowej karcie
 14. Bosshard R., Kolar J.W.: Inductive power transfer for electric vehicle charging: Technical challenges and tradeoffs, IEEE Power Electronics Magazine, 2016, t. 3, nr 3, s. 22-30. otwiera się w nowej karcie
 15. Hua J.: Progress in Battery Swapping and the Demonstrations in China, 6th U.S.-China Electric Vehicle and Battery Technology Workshop, 2012.
 16. Everts J., Krismer F., Keybus J.V. den, Driesen J., Kolar J.W.: Charge-based ZVS soft switching analysis of a single-stage dual active bridge AC-DC converter, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, 2013, s. 4820-4829. otwiera się w nowej karcie
 17. Jang Y., Jovanović M.M., Ruiz J.M., Kumar M., Liu G.: Implementation of 3.3-kW GaN-based DC-DC converter for EV on-board charger with series-resonant converter that employs combination of variable- frequency and delay-time control, IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2016, s. 1292-1299. otwiera się w nowej karcie
 18. Han T.J., Preston J., Jang S.J., Ouwerkerk D.: A high density 3.3 kW isolated on-vehicle battery charger using SiC SBDs and SiC DMOSFETs, IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), 2014, s. 1-5. otwiera się w nowej karcie
 19. Xue L.: GaN-Based High-Efficiency, HighDensity, High-Frequency Battery Charger for Plug-in Hybrid Electric Vehicle, Blacksburg, Virginia, 2015, PhD Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 20. Whitaker B., Barkley A., Cole Z., Passmore B., Martin D., McNutt T.R., Lostetter A.B., i in.: A High-Density, High-Efficiency, Isolated On-Board Vehicle Battery Charger Utilizing Silicon Carbide Power Devices, IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, t. 29, nr 5, s. 2606-2617. otwiera się w nowej karcie
 21. Czyż P., Cichowski A., Śleszyński W., Jednofazowy falownik napięcia z aktywnym obwodem odsprzęgającym, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 57, Gdańsk 2017, s. 17-20.
 22. TPH3207WS 650V Cascode GaN FET Datasheet, Rew.tph3207w.10, 13-12-206, Transphorm Inc. otwiera się w nowej karcie
 23. IPW65R045C7 650V CoolMOS™ C7 Power Transistor Datasheet, Rew. 2.1, 30-04-2013. Infineon Technologies AG. otwiera się w nowej karcie
 24. Graovac D., Pürschel M., Kiep A., MOSFET Power Losses Calculation Using the DataSheet Parameters Application Note, Infineon Technologies AG, rew 1.1, 2006. otwiera się w nowej karcie
 25. Czyz P., Reinke A., Cichowski A., Sleszynski W.: Performance Comparison of a 650 V GaN SSFET and CoolMOS, 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), 2016, s. 438-443. otwiera się w nowej karcie
 26. Czyż P., Reinke A., Michna M., Zastosowanie tranzystorów GaN w wysokoczęstotliwościowych przekształtnikach DC/DC, Przegląd Elektrotechniczny, 93 (2017), num 1, s. 333-338. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 292 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi