Przegląd systemów mieszania cieczy fermentacyjnej stosowanych w biogazowniach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd systemów mieszania cieczy fermentacyjnej stosowanych w biogazowniach

Abstrakt

Wraz z rozwojem sektora energetyki odnawialnej w Polsce, obserwowany jest wzrost produkcji i wykorzystania biogazu. Aktualna sytuacja na rynku odnawialnych źródeł energii oraz planowane zmiany w prawodawstwie, pozwalają przypuszczać, że w najbliższych latach, na terenie naszego kraju powstaną kolejne instalacje biogazowe. Należy jednak pamiętać, że jedną z najważniejszych decyzji na etapie planowania inwestycji biogazowej jest wybór odpowiedniego systemu mieszania cieczy fermentacyjnej w zbiornikach fermentacyjnych. W związku z tym celem niniejszej pracy było przygotowanie analizy aktualnego stanu wiedzy dotyczącego rodzajów wykorzystywanych obecnie systemów mieszania w biogazowniach.

Autorzy (6)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna strony 24 - 26,
ISSN: 1732-1719
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Marks S., Jeżowska A., Kamil K., Dach J., Wilk B., Fudala-Książek S.: Przegląd systemów mieszania cieczy fermentacyjnej stosowanych w biogazowniach// Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. -., nr. 6 (2017), s.24-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi