Przegląd technologii baz danych - architektura systemu baz danych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd technologii baz danych - architektura systemu baz danych

Abstrakt

Rozdział jest zwięzłym przeglądem rozwoju architektury systemów z bazą danych. Opisano w nim relacyjne, obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych. Ponadto przedstawiono zarys architektury dwu i trojwarstwowej. Wybór architektury systemu bazy danych i architektury współpracujących z nią aplikacji niejednokrotnie jest wypadkową możliwości realizacyjnych i zasobów (personel, oprogramowanie narzędziowe, sprzęt) jakie ma do dyspozycji twórca systemu. Priorytetem powinna być niezawodność aplikacji i bezpieczeństwo informacji przechowywanych w systemie. Z uwagi na brak standaryzacji w obszarze obiektowych systemów baz danych i odpowiednich stabilnych oraz niezawodnych narzędzi powinno się raczej wybrać sprawdzone rozwiązania oparte o relacyjny model danych z ewentualnym rozszerzeniem obiektowym a problem rozdźwięku "ideologicznego" między RDBMS a obiektowymi językami programowania, w których powstają współczesne aplikacje bazodanowe należałoby rozwiązać przy pomocy odpowiedniego mapowania obiektowo-relacyjnego w warstwie dostępu do danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju strony 25 - 34
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zięba L.: Przegląd technologii baz danych - architektura systemu baz danych// Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju/ ed. pod redakcją Cezarego Orłowskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2006, s.25-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 143 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi