Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozwój teorii i modeli stosowanych w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystywanych w zarzadzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wyrózniono cztery grupy najbardziej rozwiniętych teorii: teorie statystyczne, teorie przyczynowe, teorie systemowe i teorie behawioralne. Według tak podzielonych teorii sklasyfikowano modele stosowane w badaniach i analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN nr 1, strony 99 - 108,
ISSN: 1895-8281
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego// Journal of KONBiN. -Vol. 1., nr. nr 1=4 (2008), s.99-108

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi