Przegląd wybranych rodzajów faz stacjonarnych stosowanych w chiralnej chromatografii gazowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd wybranych rodzajów faz stacjonarnych stosowanych w chiralnej chromatografii gazowej

Abstrakt

Niniejsza praca zawiera przegląd literatury dotyczącej faz stacjonarnych stosowanych do rozdzielania mieszanin związków optycznie czynnych za pomocą techniki chromatografii gazowej. Oprócz faz stacjonarnych komercyjnie dostępnych, tj. pochodne aminokwasów, cyklodekstryny oraz fazy wykorzystujące chelaty metali w pracy scharakteryzowano również nowe – ostatnio opublikowane rozwiązania.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Camera Separatoria nr 9, strony 65 - 72,
ISSN: 2083-6392
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Miciak A., Boczkaj G.: Przegląd wybranych rodzajów faz stacjonarnych stosowanych w chiralnej chromatografii gazowej// Camera Separatoria. -Vol. 9., nr. 2 (2017), s.65-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi