Przegląd wykorzystania wybranych metod inżynierii jakości. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd wykorzystania wybranych metod inżynierii jakości.

Abstrakt

Zamieszczono zestawienie najistotniejszych przypadków wykorzystania analitycznych metod inżynierii jakości ujętych w 15 grup tematycznych. W podsumowaniu dokonano skomentowania zaprezentowanego materiału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne nurty w inżynierii jakości : praca zbiorowa strony 17 - 23
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kolman R.: Przegląd wykorzystania wybranych metod inżynierii jakości.// Współczesne nurty w inżynierii jakości : praca zbiorowa/ ed. pod red. P. Grudowskiego, J. Preihs, P. Waszczura Gdańsk: KTMiAP Wydz. Mech. P. Gdań.,, 2005, s.17-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi