Przegląd zagrożeń internetowych oraz technik ochrony - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd zagrożeń internetowych oraz technik ochrony

Abstrakt

Celem artykułu jest krótki przegląd głównych źródeł zagrożeń dla sfery bez-pieczeństwa danych i informacji w przedsiębiorstwie oraz metod i narzędzi, którymi można im przeciwdziałać. W pracy przedstawiono klasyfikację nie-bezpieczeństw oraz omówiono techniki stosowane w ochronie zasobów in-formatycznych. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania komplekso-wych rozwiązań w tym obszarze.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu nr Z. 2 listopad, strony 107 - 113,
ISSN: 1895-8117
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szeniawska E., Forkiewicz M.: Przegląd zagrożeń internetowych oraz technik ochrony// Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. -Vol. Z. 2 listopad., (2006), s.107-113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi