Przekop przez Mierzeję Wiślaną - szansą czy zagrożeniem dla rozwoju turystyki? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przekop przez Mierzeję Wiślaną - szansą czy zagrożeniem dla rozwoju turystyki?

Abstrakt

Artykuł omawia problemy związane z zagrożeniami krajobrazu Mierzei Wiślanej, a w konsekwencji ze skutkami dla rozwoju turystyki w całym regionie, w związku z planowanym Przekopem przez Mierzeję Wiślaną. Dla udzielenia odpowiedzi na pytania, czy inwestycja jest potrzebna, jakie może wywołać skutki środowiskowe, oraz co z nich wyniknie dla rozwoju turystyki w regionie, wykorzystano procedurę ocen oddziaływania na środowisko - prawny instrument służący do zdobycia wiedzy niezbędnej dla podjęcia najlepszej dla środowiska, świadomej i wyważonej decyzji dotyczącej planowanych przedsięwzięć. Decyzji, która powinna służyć zachowaniu zasobów środowiska i ładu przestrzennego, aby najlepiej wykorzystać cechy i walory przestrzeni dla zrównoważonego rozwoju danego obszaru - między innymi dla rozwoju turystyki. Zaprezentowano sposób postępowania przy ocenie oddziaływania na środowisko tej wielkiej inwestycji infrastrukturalnej, która ma w planach ożywić rozwój społeczno-gospodarczy regionu, ale jednocześnie niesie za sobą liczne zagrożenia dla jakości przestrzeni i środowiska, a w konsekwencji - dla turystyki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim strony 147 - 156
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Przekop przez Mierzeję Wiślaną - szansą czy zagrożeniem dla rozwoju turystyki? // Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim/ ed. ed. Jerzy Przybylski. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie przy RPK PTTK w Gdańsku, 2010, s.147-156
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi