Przekrój drogi "2 minus 1" – ocena możliwości zastosowania na drogach samorządowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przekrój drogi "2 minus 1" – ocena możliwości zastosowania na drogach samorządowych w Polsce

Abstrakt

Od kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej, a od kilku lat również i Polsce, poszukuje się nowych standardów rozwiązań organizacji ruchu, pozwalających w bezpieczny, funkcjonalny i ekonomiczny sposób organizaować ruch na drogach lokalnych. W Polsce dotyczy to przede wszystkim dróg powiatowych lub gminnych, o niewielkim znaczeniu ruchowym, zlokalizowanych głównie poza obszarami zabudowanymi. Dotychczasowe doświadczenia z kilku państw pozwalają jednak zauważyć pewien wspólny kierunek takich poszukiwań, zorientowany na przekrój drogowy typu „2 minus 1”. Jego zasadniczym celem jest umożliwienie zorganizowania ruchu wszystkich użytkowników drogi w obrębie jednojezdniowego przekroju drogi o jednym lecz dwukierunkowym pasie ruchu oraz obustronnych przestrzeni przy jej krawędziach przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego wyznaczonych oznakowaniem poziomym.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 371 - 379,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Ryś A., Jamroz K.: Przekrój drogi "2 minus 1" – ocena możliwości zastosowania na drogach samorządowych w Polsce// Drogownictwo -,nr. 12 (2018), s.371-379
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi