Przekształcenie portowej struktury miejskiej (Studium przypadku: Le Havre) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przekształcenie portowej struktury miejskiej (Studium przypadku: Le Havre)

Abstrakt

Artykuł przedstawia całościowy program rewitalizacji dla dzielnicy na przykładzie miasta Le Havre, zawiera on analizę narzędzi odnowy przestrzeni miejskiej. Program inicjatyw lokalnych (Le Programme d'Initiative Communautaire URBAN) dla miasta Le Havre jest projektem ekonomiczno-społeczno-przestrzennym, grupującym całość zadań prowadzących do rewitalizacji dzielnicy portowej. Celem projektu jest stworzenie warunków wspierających wszechstronny i zrównoważony rozwój dzielnicy, a przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców oraz dynamizacja aktywności ekonomicznej na tym terenie

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich strony 421 - 435
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kamrowska-Załuska D.: Przekształcenie portowej struktury miejskiej (Studium przypadku: Le Havre)// Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich/ ed. pod red. Tomasza Parteki. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2005, s.421-435
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi