Przemiany przestrzenne przedmieść i wsi, a oczekiwania społeczne w okresie po 1989 roku w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przemiany przestrzenne przedmieść i wsi, a oczekiwania społeczne w okresie po 1989 roku w Polsce

Abstrakt

Rozwój miast na przestrzeni wieków to zmieniający się krajobraz, który ewoluuje wraz ze zmianami funkcjonalnymi miast i pojawianiem się coraz to nowych w nim elementów będących konsekwencją postępu technicznego oraz społecznego. Oczekiwania użytkowników przestrzeni zmieniają się i ewoluują równolegle z przekształceniami na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, kulturowej czy przestrzennej. Spowodowane są zarówno potrzebami, jak i ograniczeniam. Obecnie nazywa się to urbanizacją. Zachodzące przemiany zmierzają do zajmowania przez miasta coraz większych obszarów. Ta ekspansja jest synonimem siły przezwyciężającej napotykane różnorodne ograniczenia. Intensywne rozlewanie się miast, oddalanie się jego mieszkańców od centrum historycznego, postępująca suburbanizacja, są zwykle skutkiem ubożenia centrów miast, a tym samym promocją ucieczki na przedmieścia. Ta przyczyna migracji w mieście lub też poza jego granice wskazuje na szerokie znaczenie słowa „ubożenie”. Można rozumieć je, jako: - zanik pewnych funkcji w centrach miast, - pojawienie się nowych mono – funkcji w centrach miast, - zmianę preferencji mieszkańców miast co do miejsca zamieszkania, - poszukiwanie nowych jakości zamieszkania, - zmianę stylu życia. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawiska związane z migracją ludności miejskiej i jej wpływem na kształtowanie terenów zurbanizowanych. Niniejsze opracowanie stawia następujące pytania i poszukuje odpowiedzi na nie: Jakie są obecnie przyczyny migracji ludności i w jakich kierunkach się ona odbywa? Jak obecnie kształtują się więzi społeczne w strukturach mieszkaniowych? Jakie są skutki migracji dla krajobrazu? Na szczególną uwagę zasługuje rozwój budownictwa mieszkaniowego, który w istotny sposób wpływa na wygląd miast – zwłaszcza ich przedmieść – i jest elementem kreującym nowy krajobraz miejski. Jednocześnie następuje „rozlewanie się” miast poza granice administracyjne, na tereny sąsiednich gmin, oddziałuje na krajobraz polskich wsi. Artykuł przedstawia pozytywne i negatywne kierunki i tendencje

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Społeczna rola architektury. - Tom 2 strony 29 - 47
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wojtowicz-Jankowska D.: Przemiany przestrzenne przedmieść i wsi, a oczekiwania społeczne w okresie po 1989 roku w Polsce// W : Społeczna rola architektury. - Tom 2/ ed. Anna Jędrysko, Katarzyna Sieńko-Dragosz Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015, s.29-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi