Przemiany ustrojowe w Republice Estonii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przemiany ustrojowe w Republice Estonii

Abstrakt

We współczesnym europejskim wymiarze systemów politycznych szczególne miejsce zajmuje ustrój polityczny Republiki Estonii. Przemiany społeczno-polityczne lat dziewięćdziesiątych XX w. sprzyjały kształtowaniu się nowych instytucji, ukierunkowanych na urzeczywistnianie wartości demokracji parlamentarnej i rozwiązania rynkowe. Formalnoprawne uregulowania odnoszą się do zachodnioeuropejskich standardów oraz kontynuują system demokracji parlamentarnej zapoczątkowanej w ustawach zasadniczych z 1920 r. i 1938 r.; ustroju polityczny Estonii wyraża się w systemie parlamentarno-gabinetowym.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Regionalizm a globalizacja : Polska - Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne świata / pod red. Andrzeja Chodubskiego [et al. ; Uniwersytet Gdański]. strony 192 - 212
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jakubowski J.: Przemiany ustrojowe w Republice Estonii// Regionalizm a globalizacja : Polska - Unia Europejska oraz inne zjawiska i procesy regionalne świata / pod red. Andrzeja Chodubskiego [et al. ; Uniwersytet Gdański]./ ed. pod red. Andrzeja Chodubskiego [et al. ; Uniwersytet Gdański]. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s.192-212
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi