Przemieszczenia budowli smukłych wyznaczanie metodą modelowania numerycznego z uwzględnieniem zmiany sztywności podłoża - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przemieszczenia budowli smukłych wyznaczanie metodą modelowania numerycznego z uwzględnieniem zmiany sztywności podłoża

Abstrakt

Przedstawiono nowoczesny sposób wyznaczania przemieszczeń budowli inżynierskich z wykorzystaniem techniki modelowania komputerowego oraz obliczeń numerycznych. Na przykładzie komina żelbetowego o wysokości 130 m przeprowadzono analizę wpływu zmiany sztywności podłoża gruntowaego opisanego współczynnikiem Kz na wartość przemieszczeń (osiadania i wychylenia) całej budowli.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne strony 35 - 55
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lew-Kiedrowski A., Kurałowicz Z.: Przemieszczenia budowli smukłych wyznaczanie metodą modelowania numerycznego z uwzględnieniem zmiany sztywności podłoża// Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne/ ed. red. W. Kamiński, Z. Kurałowicz, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.35-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi