Przesłanki i zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przesłanki i zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie przesłanek i zakresu interwencji publicznej w transporcie miejskim. Podstawą artykułu jest teza, że transport miejski jest działalnością wymagającą interwencji publicznej. Za przesłanki interwencji publicznej w transporcie miejskim uznano użyteczność publiczną tego transportu oraz dążenie do realizacji za jego pośrednictwem celów polityki transportowej i społecznej. Omawiając zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim przedstawiono działania i instrumenty umożliwiające sprawne jego funkcjonowanie i rozwój w realizacji celów polityki transportowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Economics and Logistics strony 101 - 114,
ISSN: 2545-1642
ISSN:
0208-4821
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grzelec K., Wyszomirski O.: Przesłanki i zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 75 (2017), s.101-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi