Przesłanki rozwoju energetyki źródeł odnawialnych na tle absorpcyjnych pomp ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przesłanki rozwoju energetyki źródeł odnawialnych na tle absorpcyjnych pomp ciepła

Abstrakt

W artykule zaprezentono kierunki i potrzebę rozwoju energetyki źródeł odnawialnych. Określono również obowiązujące ramy prawne Unii Europejskiej określające rozwój eurpejskiej energetyki. Na podstawie rzeczywistych układów absorpcyjnych, pracujących w polskich warunkach, wykazano przesłanki ekonomiczne i potrzebę wykorzystania takich układów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi