Przestrzeń dostępna - wyzwania społeczne i projektowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń dostępna - wyzwania społeczne i projektowe

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie pozawzrokowych bodźców przestrzennych w kształtowaniu środowiska zabudowanego. Miasta oparte na multisensorycznych doznaniach przestrzennych stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników, gdyż spełniają zmieniające się potrzeby ludzi. W artykule podniesiono również problem kształcenia architektów w zakresie projektowania uniwersalnego oraz wykorzystania doświadczeń osób starszych i niepełnosprawnych w procesie projektowym.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne nr T. 1-A/2, strony 443 - 453,
ISSN: 0011-4561
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Wysocki M.: Przestrzeń dostępna - wyzwania społeczne i projektowe// Czasopismo Techniczne. -Vol. T. 1-A/2., nr. Z. 1 (2012), s.443-453
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 166 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi