Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu

Abstrakt

Jedną z głównych funkcji miasta był handel, w wielu przypadkach również stanowił on czynnik miastotwórczy. Aby dokonywać różnego rodzaju wymian handlowych zaistniała potrzeba stworzenia wydzielonej przestrzeni. I tak w zależności od położenia wykorzystywane były nabrzeża portowe, ulice czy place. Stanowiły one główne miejsce spotkań mieszkańców. Z czasem na tych obszarach zaczęły pojawiać się dodatkowe funkcje jak ośrodki władzy, kultury, czy miejsca codziennych spotkań mieszkańców , tym sposobem funkcja handlowa przyczyniła się do stworzenia przestrzeni publicznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 100 - 106
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krause K.: Przestrzeń publiczna jako przestrzeń handlu// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.100-106
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi