Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego

Abstrakt

Przestrzeń publiczna potrzebuje ludzi. Decydują oni o jej uniwersalnej wartości jako forum kontaktów międzyludzkich i jednocześnie o jej scenograficznej aranżacji, która służy zapamiętywaniu i przekazywaniu treści kulturowych zrodzonych w obrębie społeczności.Działalność planisty i projektanta ocenia się dziś także przez pryzmat umiejętności konstruowania przestrzennych ram tożsamości społecznej.Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego, podobnie jak przestrzeń publiczna w mieście, podlega coraz częściej komercjalizacji co niszczy jej wspólnotowy charakter. W sytuacji zachodzących zmian należy zatem dołożyć starań, aby przestrzeń wspólną i krajobraz wsi kształtować wykraczając poza zbanalizowane i utowarowione formy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 107 - 112
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Górka A.: Przestrzeń publiczna osiedla wiejskiego// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. ed. Lorens Piotr, Politechnika Gdańska. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.107-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi