Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom

Abstrakt

Publikacja omawia zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej, które odpowiada na potrzeby seniorów. Osoby starsze, jako członkowie lokalnej społeczności mają prawo do równoprawnego korzystania ze środowiska fizycznego, obiektów i przestrzeni, w których realizowane są usługi powszechne. Za zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania seniorów w środowisku lokalnym odpowiadają przede wszystkim władze samorządowe. Aktywność seniorów warunkowana jest odpowiednio prowadzoną polityką władz lokalnych, które mogą wprowadzać mechanizmy prawne i zachęty do stosowania rozwiązań przyjaznych seniorom. Istotną rolę odgrywają również projektanci na których spoczywa obowiązek takiego kształtowania rozwiązań, by odpowiadały na zróżnicowane potrzeby użytkowników w zakresie mobilności i percepcji. Realizować to można poprzez wykorzystanie zasad uniwersalnego projektowania, które zostały omówione w publikacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Polityka senioralna strony 91 - 94,
ISSN: 2391-4203
ISSN:
2391-4203
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 807 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi