PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

Abstrakt

Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne, zatracania tożsamości przez miejsca, konkurencja świata wirtualnego, brak poczucia bezpieczeństwa i rozluźnienie więzi międzyludzkich to jedne z wielu poważnych problemów do rozwiązania. W jaki sposób tworzyć atrakcyjną alternatywę (nie konkurencję) dla przestrzeni prywatnych, wirtualnych czy dających tak pożądaną aktualnie anonimowość? Jak tworzyć miasta spójne o harmonijnej strukturze przyjaznej użytkownikom? Planowanie przestrzeni w miastach jest coraz bardziej wymagającym procesem angażującym coraz większa liczbę uczestników. Przestrzeń publiczna jest kluczowa dla struktury i życia miasta i stanowi ogromne wyzwanie dla współczesnych urbanistów zarówno ze względu na powstające w obecnych czasach ograniczenia, jak również rosnące wymagania przyszłych pokoleń mieszkańców.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Architektura strony 123 - 128
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Rzepnicka S.: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI// Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Architektura/ ed. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny Poznań: Młodzi Naukowcy, 2017, s.123-128
Bibliografia: test
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 148 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi