Przestrzeń Zurbanizowana jako miejsce architektonicznego dialogu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzeń Zurbanizowana jako miejsce architektonicznego dialogu

Abstrakt

W artykule autor porusza problemy budowania współczesnej przestrzeni zurbanizowanej zwracając uwagę na wiodącą rolę obiektów architektonicznych w procesie kreowania tej przestrzeni. Obiekty architektoniczne prowadzą między sobą oraz z zastaną, otaczającą je przestrzenią nieustanny architektoniczny dialog. W dialogu tym na plan pierwszy wysuwają się dwa czynniki determinujące wszystkie rozwiązania przestrzenne, ale również i funkcjonalne, są to: miejsce w jakim lokalizowane jest dane przedsięwzięcie oraz czas w jakim przyszło urbaniście, architektowi tworzyć swoje dzieło. Autor artykułu w oparciu o analizę własnych projektów i realizacji urbanistyczno-architektonicznych dowodzi, że architektoniczny dialog w przestrzeni zurbanizowanej prowadzony być musi w poszanowaniu kontekstu miejsca i czasu, ale również w poczuciu odpowiedzialności moralnej twórcy za konsekwencje decyzji projektowych nie tylko dla samej przestrzeni jako takiej ale przede wszystkim dla człowieka oraz dla jego współistnienia z przestrzenią. Stawia to przed projektantami konieczność przestrzegania zasad etyki i wyznawania systemu wartości mających na celu opiekę nad przestrzenią, w tym nie tylko przestrzenią trójwymiarową, ale również „egzystencjalną”

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN strony 396 - 406,
ISSN: 0079-3507
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Taraszkiewicz A.: Przestrzeń Zurbanizowana jako miejsce architektonicznego dialogu// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN -, (2018), s.396-406
Bibliografia: test
 1. Fot. 4. Centrum Nanotechnologii "B" Politechniki Gdańskiej Studia 192 -Lorens -Urbanistyczne 10.indd 404 otwiera się w nowej karcie
 2. Studia 192 -Lorens -Urbanistyczne 10.indd 404 24.06.2019 06:41:25 24.06.2019 06:41:25 otwiera się w nowej karcie
 3. Ryc. 4. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej Studia 192 -Lorens -Urbanistyczne 10.indd 405 otwiera się w nowej karcie
 4. Studia 192 -Lorens -Urbanistyczne 10.indd 405 24.06.2019 06:41:26 24.06.2019 06:41:26 otwiera się w nowej karcie
 5. Literatura Buchanan P., 1997, Milenium po modernizmie. "Architektura", nr 12: 21. otwiera się w nowej karcie
 6. Gzell S., 2015, Wykłady o współczesnej urbanistyce. Ofi cyna Wydawnicza PW, Warszawa. Kantarek A. A., 2006, Architektura bez granic, czyli miasto. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Kra- jobr. -OL PAN.
 7. Kwiatkowska A., 2001, Forma a kontekst w architekturze mieszkaniowej: architektoniczna metonimia, metafora i paradoks. Wrocław: 43.
 8. Kochanowska D., Kochanowski M., 2012, W stronę miasta. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarzą- dzania, Warszawa.
 9. Norberg-Schulz Ch., 2000, Bycie, przestrzeń i architektura. Biblioteka Architekta, Warszawa. Rasmussen S. E., 2015, Odczuwanie architektury. Karakter, Kraków. otwiera się w nowej karcie
 10. Taraszkiewicz A., 2004, Wielorodzinna architektura mieszkaniowa w Polsce okresu transfor- macji na przykładzie Trójmiasta. Gdańsk: 89.
 11. Studia 192 -Lorens -Urbanistyczne 10.indd 406 otwiera się w nowej karcie
 12. Studia 192 -Lorens -Urbanistyczne 10.indd 406 24.06.2019 06:41:26 24.06.2019 06:41:26 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi