Przestrzenie publiczne Starych Miast przed II Wojną Światową i po powojennej odbudowie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzenie publiczne Starych Miast przed II Wojną Światową i po powojennej odbudowie

Abstrakt

Dzisiejszy krajobraz miast jest zapisem ich wielowiekowej historii. Autor przedstawia ewolucje staromiejskich przestrzeni publicznych miast Polski od początku ich powstawania. Opisuje skutki działań II Wojny Światowej w świetle socjologicznym i urbanistycznym, by na tym tle przedstawić modele pierwszych odbudów starych miast i charakter przynależnych im przestrzeni publicznych. Na przykładzie Starego Miasta Słupska autor rozróżnia dwa rodzaje przestrzeni publicznych nowego typu, wynikającego z nowoczesnej urbanistyki. W podsumowaniu dowartościowuje intencje ówczesnych urbanistów oraz określa ówczesną i dzisiejszą wartość odbudowanych po II Wojnie Światowej przestrzeni publicznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy kształtowania przestrzeni publicznych strony 72 - 79
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Furmanek P.: Przestrzenie publiczne Starych Miast przed II Wojną Światową i po powojennej odbudowie// Problemy kształtowania przestrzeni publicznych/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Urbanista, 2010, s.72-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi