Przestrzenne podejście do analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzenne podejście do analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia

Abstrakt

Głównym celem opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania macie‑rzy sąsiedztwa, opartej na odległości ekonomicznej, w prowadzonych przez autora analizach wiążą‑cych międzysektorową mobilność płac oraz zatrudnienia. Obliczenia odległości ekonomicznej oparto na poziomie PKB, natomiast w modelu przestrzennym wykorzystano dane dotyczące ich wybranych determinant, np. wskaźnika nierówności płacowych, przeciętnego poziomu płac, stopy bezrobocia, miernika instytucjonalizmu. Przekrój czasowy analizy uzyskano dzięki zastosowaniu mierników mo‑bilności bazujących na macierzy prawdopodobieństw przejść oszacowanych z użyciem procesów Markowa dla danych zagregowanych. Z uwagi na dostępność jednorodnych, wysoce zagregowanych (do poziomu sektora) danych jedynie dla lat 1994–2010 ograniczono się do przeprowadzenia analizy wyłącznie dla 19 wybranych krajów OECD.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica strony 129 - 146,
ISSN: 0208-6018
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Flisikowski K.: Przestrzenne podejście do analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia// Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica. -., nr. 1(327) (2017), s.129-146
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18778/0208-6018.327.08
Bibliografia: test
 1. Abraham K.G., Katz L.F. (1986), Cyclical unemployment: Sectoral shifts or aggregate disturbances?, "Journal of Political Economy", vol. 94, no. 3, s. 507-522. otwiera się w nowej karcie
 2. Aghion P., Blanchard O. (1994), Growth, inequality and globalization: theory, history and policy, Cambridge University Press, Cambridge. otwiera się w nowej karcie
 3. Altonji J.G., Ham J.C. (1990), Variation in Employment Growth in Canada: The Role of Exter- nal, National, Regional, and Industrial Factors, "Journal of Labor Economics", vol. 8, no. 1, s. 198-236. otwiera się w nowej karcie
 4. Anderson T.W., Goodman L.A. (1957), Statistical inference about Markov chains, "Annals of Math- ematical Statistics", vol. 28, no. 1, s. 89-110. otwiera się w nowej karcie
 5. Antel J.J. (1983), Job change of young men, Ph.D. Dissertation, University of California, Los An- geles. otwiera się w nowej karcie
 6. Antel J.J. (1986), Human Capital Investment Specialization and the Wage Effects of Voluntary La- bor Mobility, "Review of Economics and Statistics", vol. 68, no. 3, s. 477-483. otwiera się w nowej karcie
 7. Bartel A., Borjas G. (1981), Wage growth and job turnover: An empirical analysis, "Studies in La- bor Markets", vol. 1, s. 65-90. otwiera się w nowej karcie
 8. Bartholomew D.J. (1982), Stochastic models for social processes, Wiley, New York.
 9. Bartholomew D.J. (1996), The statistical approach to social measurement, Academic Press, New York. otwiera się w nowej karcie
 10. Basile R. (2010), Intra-distribution dynamics of regional per-capita income in Europe: evidence from alternative conditional density estimators, "Statistica", vol. 70, no. 1, s. 3-22. otwiera się w nowej karcie
 11. Becker G.S. (1962), Investment in human capital: A theoretical analysis, "Journal of Political Econ- omy", vol. 70, no. 5, s. 9-49. otwiera się w nowej karcie
 12. Bigsten A., Mengistae T., Shimeles A. (2007), Mobility and earnings in Ethiopia's urban labor mar- kets 1994-2004, "Policy Research Working Paper Series", The World Bank 4168, The World Bank. otwiera się w nowej karcie
 13. Blumen I.M., Kogan M., McCarthy P.J. (1955), The Industrial Mobility of Labor as a Probability Process, Cornell University Press, Ithaca.
 14. Bosch M., Maloney W.F. (2010), Comparative analysis of labor market dynamics using Mark- ov processes: An application to informality, "Labour Economics", vol. 17, no. 4, s. 621-631. otwiera się w nowej karcie
 15. Brainard S., Cutler D. (1993), Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment Reconsidered, "Quarter- ly Journal of Economics", vol. 108, s. 219-244. otwiera się w nowej karcie
 16. Burdett K., (1978), A theory of employee job search and quit rates, "The American Economic Re- view", vol. 68, no. 1, s. 212-220.
 17. Canavire-Bacarreza G.J., Soria L.F. (2007), Unemployment Duration and Labor Mobility in Argen- tina: A Socioeconomic-Based Pre-and Post-Crisis Analysis, "CEDLAS, Working Papers", Universidad Nacional de La Plata 0054. otwiera się w nowej karcie
 18. Cardoso A.R. (2006), Wage mobility: Do institutions make a difference?, "Labour Economics", vol. 13, s. 387-404. otwiera się w nowej karcie
 19. Chan W. (1996), Intersectoral Mobility and Short-Run Labor Market Adjustments, "Journal of La- bor Economics", vol. 14, no. 3, s. 454-471. otwiera się w nowej karcie
 20. Fabrizi E., Mussida C., (2009), The Determinants of Labour Market Transitions, "Giornale degli Economisti e Annali di Economia", vol. 68, no. 2, s. 233-265.
 21. Friedman M. (1962), Capitalism and Freedom: The Relation Between Economic Freedom and Po- litical Freedom, "Capitalism and Freedom", s. 7-17.
 22. Funkhouser E. (1996), The urban informal sector in Central America: Household survey evidence, "World Development", vol. 24, no. 11, s. 1737-1751. otwiera się w nowej karcie
 23. Funkhouser E. (1997), Mobility and Labor Market Segmentation: The Urban Labor Market in El Salvador‚ "Economic Development and Cultural Change", vol. 46, no. 1, s. 123-153. otwiera się w nowej karcie
 24. Garonna P. (2000), Intersectoral labour reallocations and unemployment in Italy, "Labour Eco- nomics", vol. 7, no. 6, s. 711-728. otwiera się w nowej karcie
 25. Jones M.T. (2005), Estimating Markov transition matrices using proportions data: an application to credit risk, "IMF Working Paper", no. 219. otwiera się w nowej karcie
 26. Jovanovic B. (1979), Firm-specific Capital and Turnover, "Journal of Political Economy", vol. 87, no. 6, s. 1246-1260. otwiera się w nowej karcie
 27. Kalbfleisch J.D., Lawless J.F. (1984), Least-squares estimation of transition probabilities from aggregate data, "Canadian Journal of Statistics", vol. 12, no. 3, s. 169-82. otwiera się w nowej karcie
 28. Kalbfleisch J.D., Lawless J.F., Vollmer W.M. (1983), Estimation in Markov models from aggregate data, "Biometrics", vol. 39, s. 907-919. otwiera się w nowej karcie
 29. Keith K., McWilliams A. (1997), Job Mobility and Gender-Based Wage Growth Differentials, "Eco- nomic Inquiry", vol. 35, no. 2, s. 320-333. otwiera się w nowej karcie
 30. Keith K., McWilliams A. (1999), The returns to mobility and job search by gender, "ILR Review", vol. 52, no. 3, s. 460-477. otwiera się w nowej karcie
 31. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna, CeDeWu, Warszawa.
 32. Kopczewska K. (2010), Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Sta- tystyczne", vol. 5, s. 26-40.
 33. Kopczuk W.E.S. (2010), Earnings inequality and mobility in the United States: evidence from social security data since 1937, "Quarterly Journal of Economics", vol. 125, s. 91-128. otwiera się w nowej karcie
 34. Kossowski T. (2010), Teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego w badaniach regionalnych, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwer- sytetu im. Adama Mickiewicza", vol. 12, s. 9-26.
 35. Krstic G., Sanfey P. (2007), Mobility, poverty and well-being among the informally employed in Bosnia and Herzegovina, "Working Papers 101", European Bank for Reconstruction and Development, Office of the Chief Economist. otwiera się w nowej karcie
 36. Krugman P. (1994), Europe Jobless, America Penniless?, "Foreign Policy", vol. 95, s. 19-34. otwiera się w nowej karcie
 37. Lee T.C., Judge G.G., Zellner A. (1970), Estimating the parameters of the Markov probability mod- el from aggregate time series data, North-Holland Pub. Co., Amsterdam.
 38. Light A., McGarry K. (1998), Job change patterns and the wages of young men, "Review of Eco- nomics and Statistics", vol. 80, no. 2, s. 276-286. otwiera się w nowej karcie
 39. Lilien D.M. (1982), Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment, "Journal of Political Economy", vol. 90, s. 777-793. otwiera się w nowej karcie
 40. Loprest P.J. (1992), Gender differences in wage growth and job mobility, "American Economic Review", vol. 82, s. 526-532.
 41. Loungani P., Rogerson R. (1989), Cyclical Fluctuations and Sectoral Reallocation: Evidence from the PSID, "Journal of Monetary Economics", vol. 23, no. 2, s. 259-273. otwiera się w nowej karcie
 42. MacRae E. (1977), Estimation of time-varying Markov processes with aggregate data, "Econo- metrica", vol. 45, s. 183-198. otwiera się w nowej karcie
 43. Maloney W.F. (1999), Does informality imply segmentation in urban labor markets? Evidence from sectoral transitions in Mexico, "The World Bank Economic Review", vol. 13, no. 2, s. 275-302. otwiera się w nowej karcie
 44. Markov A.A. (1906), Rasprostranenie zakona bol'shih chisel na velichiny, zavisyaschie drug ot dru- ga, "Izvestiya Fiziko-matematicheskogo obschestva pri Kazanskom universitete", vol. 2, no. 15, s. 135-156.
 45. McLaughlin K.J. (1990), General Productivity Growth in a Theory of Quits and Layoffs, "Journal of Labor Economics", vol. 8, no. 1, s. 75-98. otwiera się w nowej karcie
 46. Mincer J. (1986), Wage changes in job changes, "NBER Working Paper", no. 1907. otwiera się w nowej karcie
 47. Moffitt R.A., Gottschalk P. (2002), Trends in the transitory variance of earnings in the United States, "Economic Journal", vol. 112, no. 478, s. 68-73. otwiera się w nowej karcie
 48. Moore M.J., Viscusi W., Zeckhauser R.J. (1998), The Anatomy of Jumps and Falls in Wages, "Re- search in Labor Economics", vol. 17, s. 201-232.
 49. Murphy K.M. (1990), Empirical Age -Earnings Profiles, "Journal of Labor Economics", vol. 8, s. 202-229. otwiera się w nowej karcie
 50. Murphy K.M., Topel R.H. (1987), The evolution of unemployment in the United States: 1968-1985, "NBER Macroeconomics Annual", vol. 2, s. 11-58. otwiera się w nowej karcie
 51. Mussida C., Muhammad R.A., Pastore F. (2014), Note on Lilien and modified Lilien index, "The Stata Journal", vol. 4, s. 398-406.
 52. Mussida C., Pastore F. (2012), Is There a Southern-Sclerosis? Worker Reallocation and Region- al Unemployment in Italy, "IZA Discussion Papers 6954", Institute for the Study of Labor.
 53. Naticchioni P., Panigo D. (2004), Employment protection, job-tenure and short term mobility wage gains -A new explanation for the Italian case, "Working Papers -Dipartimento di Economia 4-DEISFOL", Dipartimento di Economia, Sapienza University of Rome.
 54. Neal D. (1995), Industry -specific human capital; evidence from displaced workers, "Journal of La- bor Economics", vol. 13, s. 653-677. otwiera się w nowej karcie
 55. Palley T. I. (1992), Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment: A Reconsideration, "Economic In- quiry", vol. 30, s. 117-133. otwiera się w nowej karcie
 56. Pietrzak M.B. (2010), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennej analizie stopy bez- robocia dla Polski, "Oeconomia Copernicana", vol. 1, s. 79-98. otwiera się w nowej karcie
 57. Prais S.J. (1955), Measuring Social Mobility, "Journal of the Royal Statistical Society", vol. 118, s. 56-66. otwiera się w nowej karcie
 58. Rogerson P. (2001), Statistical methods for geography, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
 59. Schluter C. (1998), Statistical inference with mobility indices, "Economics Letters", vol. 59, no. 2, s. 157-162. otwiera się w nowej karcie
 60. Shimer R., Alvarez F. (2009), Unemployment and human capital, "Meeting Papers 28", Society for Economic Dynamics.
 61. Shorrocks A. (1978), The Measurement of Mobility, "Econometrica", vol. 46, s. 1013-1024. otwiera się w nowej karcie
 62. Suchecka J. (2014), Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnic- two C.H. Beck, Warszawa.
 63. Suchecki B. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 64. Tansel A., Kan E.O. (2012), The formal/informal employment earnings gap: evidence from Turkey, "IZA Discussion Papers 6556", Institute for the Study of Labor (IZA). otwiera się w nowej karcie
 65. Topel R.H., Ward M.P. (1992), Job mobility and the careers of young men, "Quarterly Journal of Economics", vol. 107, s. 439-479. otwiera się w nowej karcie
 66. Wacziarg R., Wallack J. S. (2004), Trade liberalization and intersectoral labor movements, "Jour- nal of International Economics", vol. 64, s. 411-439. otwiera się w nowej karcie
 67. Zelias A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi