Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę

Abstrakt

Rynek pracy nie jest kategorią jednrodną. Jego zróżnicowanie wynika ze specyfiki regionu, jego struktury oraz poziomu rozwoju. W celu zbadania przewag konkurencyjnych lokalnych rynków pracy, z punktu widzenia warunków związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, można dokonać charakterystyki cech determinujących potencjał pracy tkwiący w danym regione. Mnogość cech zmusza do dokonywania trudnego wyboru miar oddających w pełni obraz zróżnicowania rynków pracy. Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania rozwoju rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę, która został dokonana w oparciu o metodę taksonomiczną.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Contemporary Economics strony 47 - 58,
ISSN: 2084-0845
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M., Szymczak A.: Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę// Contemporary Economics. -., iss. nr 1 (2010), s.47-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 203 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi