Przetwarzanie i analiza danych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na potrzeby opisu środowiska wodnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przetwarzanie i analiza danych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na potrzeby opisu środowiska wodnego

Abstrakt

Monografia traktuje o możliwości wykorzystania analiz obrazowych i przestrzennych w dokonywaniu oceny środowiska wodnego przy zastosowaniu geodezyjnych (w tym teledetekcyjnych) metod pomiarowych. W rozdziale pierwszym dokonano wyznaczenia zasięgu stref zalewowych w zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku na skutek opadów nawalnych na odcinku od wypływu cieku ze zbiornika „Srebrniki” do al. Hallera.W rozdziale drugim przedstawiono graficzne zobrazowanie wyników pomiarów geodezyjnych dotyczących zasolenia dna zatoki na różnych głębokościach. W efekcie powstały cztery przekroje obrazujące rozkład zasolenia (na głębokości 5, 10, 15 i 50 cm powyżej poziomu dna morskiego).W rozdziale trzecim przedstawiono możliwości zastosowania matematycznej teorii ewidencji w rozpoznawaniu obrazów. Narzędzia matematycznej teorii ewidencji zostały wykorzystane podczas kilku etapów analizy i rozpoznawania obrazu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bobkowska K., Cur M., Piask A.: Przetwarzanie i analiza danych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na potrzeby opisu środowiska wodnego. Gdańsk: Katedra Geodezji WILiŚ PG / I-NET.PL, 2015.156 s. ISBN 978-83-934609-2-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi