Przetwarzanie wielkoskalowych danych w ochronie zdrowia - możliwości i korzyści - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przetwarzanie wielkoskalowych danych w ochronie zdrowia - możliwości i korzyści

Abstrakt

W rozdziale przedstawiona została idea, pojęcia związane z przetwarzaniem wielkoskalowych danych oraz uogólniona architektura aktualnie wykorzystywanych tego typu systemów w zastosowaniach medycznych. Opisano funkcje oferowane przez bazowe elementy architektury ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komponentu analityki dużych zbiorów danych medycznych. Na bazie dostępnej literatury przedmiotu dokonano zestawienia kluczowych funkcji, które powinny posiadać moduły analityczne: wyszukiwanie wzorców opieki, możliwości analizy nieustrukturyzowanych danych, zdolność wspomagania decyzji diagnostycznych i menadżerskich, możliwości predykcyjne i identyfikowalności zasobów (traceability). Przeanalizowano korzyści i potencjał wynikający z zastosowania analityki dużych danych w zakresie: infrastruktury informatycznej (IT), operacyjnym, organizacyjnym i strategicznym w ochronie zdrowia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Dziubich T.: Przetwarzanie wielkoskalowych danych w ochronie zdrowia - możliwości i korzyści// Inżynieria biomedyczna. Podstawy zastosowania. Informatyka w medycynie. tom 7/ : , 2019, s.315-329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi