Przetwarzanie zespołowe: przykłady, algorytmy i systemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przetwarzanie zespołowe: przykłady, algorytmy i systemy

Abstrakt

Scharakteryzowano pracę zespołową i dokonano klasyfkacji zespołów w zależności od osiąganych przez te zespoły wyników. Przedstawiono zasady przetwarzania zespołowego oraz zilustrowano je reprezentatywnymi przykładami. Podano w jaki sposób można wspomagać komputerowo funkcje kooperacji, koordynacji i komunikacji oraz nawiązano do kooperacyjno-iteracyjnej metody wytwarzania oprogramowania. Sformułowano trzy podstawowe algorytmy przetwarzania zespołowego: głosowanie, rekomendację i negocjacje. Przeanalizowano przykład implementacji zespołowej redakcji dokumentu cyfrowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 205 - 216
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Krawczyk H.: Przetwarzanie zespołowe: przykłady, algorytmy i systemy// Aplikacje rozproszone i systemy internetowe : praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. red. H. Krawczyk Gdańsk: Politech. Gdań., 2006, s.205-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi