Przyczółki mostowe z konstrukcją odciążającą z gruntu zbrojonego geosyntetykami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyczółki mostowe z konstrukcją odciążającą z gruntu zbrojonego geosyntetykami

Abstrakt

Przegląd najważniejszych cech geotekstyliów i wyrobów pokrewnych, zastosowanych do budowy bloków odciążających ze szczególnym uwzględnieniem ich wytrzymałości długo i krótkookresowej oraz reologii. Określenie obciążeń działających na konstrukcję gruntową współpracującą z przyczółkiem; obciążenia normowe i rzeczywiste. Obliczenia konstrukcji z gruntu zbrojonego współpracującej z przyczółkiem

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mosty strony 22 - 26,
ISSN: 1896-7663
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Duszyńska A., Cudny M., Gwizdała K., Kalitowski P., Żółtowski K.: Przyczółki mostowe z konstrukcją odciążającą z gruntu zbrojonego geosyntetykami// Mosty. -., nr. 5 (2017), s.22-26
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 157 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi