Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie).

Abstrakt

Na obszarze dawnej Puszczy Sztumskiej wstępnie stwierdzono 85 gatunków grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes). Jeden gatunek jest na liście grzybów wymierających, 3 gatunki są zagrożone wymarciem, 3 gatunki są rzadkie, a 3 o nieustalonym zagrożeniu. Duża różnorodność gatunkowa jest następstwem proekologicznej gospodarki leśnej oraz różnorodności siedlisk i biotopów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Botanica Cassubica strony 143 - 147,
ISSN: 1643-3912
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wilga M.: Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). // Acta Botanica Cassubica. -., nr. 2 (2002), s.143-147
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi