Przyczyny przemian współczesnego miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyczyny przemian współczesnego miasta

Abstrakt

W artkule omówiono przyczyny przemian współczesnego miasta. W szczególności zaprezentowano te czynniki które stymulują zachodzenie procesów przekształceń jego przestrzeni

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Odnowa krajobrazu miejskiego - Urban Landscape Renewal 5 strony 105 - 114
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Przyczyny przemian współczesnego miasta// Odnowa krajobrazu miejskiego - Urban Landscape Renewal 5/ ed. ed. Anna Sulimowska - Ociepka, Politechnika Śląska. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010, s.105-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi