Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania aplikacji na tablety do wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Przedstawia studium przypadku skutecznego zastosowania e-technologii w kształceniu specjalnym na poziomie przedszkolnym. Artykuł opisuje zestaw aplikacji edukacyjnych o nazwie Przyjazne Aplikacje, których celem jest wspieranie terapii dzieci z autyzmem opartej o stosowaną analizę zachowania. Aplikacje te, konstruowane od kilku lat na Politechnice Gdańskiej we współpracy ze specjalistami z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), od ponad roku skutecznie wspomagają nauczanie dzieci z autyzmem w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez IWRD. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń budowy Przyjaznych Aplikacji oraz ich ocena w praktyce.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej strony 13 - 27,
ISSN:
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Landowska A., Wróbel M., Ruta-Sominka I., Budzińska A.: Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym// EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej. -., nr. 2 (14) (2017), s.13-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi