Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania aplikacji na tablety do wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Przedstawia studium przypadku skutecznego zastosowania e-technologii w kształceniu specjalnym na poziomie przedszkolnym. Artykuł opisuje zestaw aplikacji edukacyjnych o nazwie Przyjazne Aplikacje, których celem jest wspieranie terapii dzieci z autyzmem opartej o stosowaną analizę zachowania. Aplikacje te, konstruowane od kilku lat na Politechnice Gdańskiej we współpracy ze specjalistami z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), od ponad roku skutecznie wspomagają nauczanie dzieci z autyzmem w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez IWRD. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń budowy Przyjaznych Aplikacji oraz ich ocena w praktyce.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej strony 13 - 27,
ISSN:
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Landowska A., Wróbel M., Ruta-Sominka I., Budzińska A.: Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym// EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej. -., nr. 2 (14) (2017), s.13-27
Bibliografia: test
 1. Dawe, M. (2006). Desperately seeking simplicity: how young adults with cognitive disabilities and their families adopt assistive technologies. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in com- puting systems, 1143-1152. otwiera się w nowej karcie
 2. DSM-4. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: 4th Edition: DSM-4. American Psychiatric Association. otwiera się w nowej karcie
 3. Freeman, J. B. i Ambady, N. (2010). MouseTracker: Software for studying real-time mental processing using a computer mouse-tracking method. Behavior Research Methods, 42(1), 226-241. otwiera się w nowej karcie
 4. Gentry, T., Lau, S., Molinelli, A., Fallen, A., & Kriner, R. (2012). The Apple iPod Touch as a vocational sup- port aid for adults with autism: Three case studies. Journal of Vocational Rehabilitation. otwiera się w nowej karcie
 5. Hourcade, J. P., Bullock-Rest, N. E., & Hansen, T. E. (2012). Multitouch tablet applications and activities to enhance the social skills of children with autism spectrum disorders. Personal and Ubiquitous Computing. otwiera się w nowej karcie
 6. ICD-10. (1993). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic Criteria for Research. World Health Organization. otwiera się w nowej karcie
 7. IWRD. (2016). Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pobrano z: http://iwrd.pl/
 8. Jędrzejewska-Szczerska, M., Karpienko, K., i Landowska, A. (2015). System supporting behavioral therapy for children with autism. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 8(03), 1541008. otwiera się w nowej karcie
 9. Jędrzejewska-Szczerska, M., Karpienko, K., Landowska, A. i Wróbel, M. (2014). Selection of physiological parameters for optoelectronic system supporting behavioral therapy of autistic children. In Symposium on Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments.
 10. Jones, W. i Klin, A. (2013). Attention to eyes is present but in decline in 2-6-month-old infants later diagno- sed with autism. Nature, 504(7480), 427-431. otwiera się w nowej karcie
 11. Kappas, A., Küster, D., Basedow, C. i Dente, P. (2013). A validation study of the Affective Q-Sensor in diffe- rent social laboratory situations. In 53rd Annual Meeting of the Society for Psychophysiological Research, Florence, Italy.
 12. Kagohara, D. M., van der Meer, L., Ramdoss, S., O'Reilly, M. F., Lancioni, G. E., Davis, T. N., ... otwiera się w nowej karcie
 13. Sigafoos, J. (2013). Using iPods® and iPads® in teaching programs for individuals with developmental disabilities: A sys- tematic review. Research in Developmental Disabilities, 34(1), 147-156.
 14. Klin, A., Jones, W., Schultz, R., Volkmar, F. i Cohen, D. (2002). Visual fixation patterns during viewing of naturalistic social situations as predictors of social competence in individuals with autism. Archives of Ge- neral Psychiatry, 59(9), 809-816. otwiera się w nowej karcie
 15. Kołakowska, A. i Landowska, A. (2014). Możliwości wsparcia technologicznego terapii i diagnostyki dzieci z autyzmem. Raport Techniczny Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, 1.
 16. Kołakowska, A., Landowska, A., Wróbel, M. R., Zaremba, D., Czajak, D. i Anzulewicz, A. (2016). Applica- tions for investigating therapy progress of autistic children. In MIDI'2016, Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation. otwiera się w nowej karcie
 17. Landowska, A., Kołakowska, A., Anzulewicz, A., Jarmołkowicz, P. i Rewera, J. (2014a). E-technologie w edukacji i terapii dzieci z autyzmem w Polsce. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, 8(2), 42-48. otwiera się w nowej karcie
 18. Landowska, A., Kołakowska, A., Anzulewicz, A., Jarmołkowicz, P. i Rewera, J. (2014b). E-technologies in the diagnosis and evaluation of therapy progress of autistic children in Poland. E-Mentor, 56(4), 26-30. doi:10.15219/em56.1120 otwiera się w nowej karcie
 19. Landowska, A., Wróbel, M. R., Budzińska, A. i Ruta-Sominka, I. (2016). "Friendly Applications" supporting education of children with autism. In ECEL, Proceedings of the 15th European Conference on eLearning.
 20. McClannahan, L. E. i Krantz, P. J. (2016). Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 21. McClannahan, L. E. i Krantz, P. J. (2016). Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji. Metoda skryptów i ich wycofywania. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 22. Saitovitch, A., Bargiacchi, A., Chabane, N., Phillipe, A., Brunelle, F., Boddaert, N., … Zilbovicius, M. (2013). Studying gaze abnormalities in autism: Which type of stimulus to use? Open Journal of Psychiatry, 3(02), 32. otwiera się w nowej karcie
 23. Smiatacz, M. (2015). Rozbudowa aplikacji edukacyjnej dla dzieci z autyzmem, praca magisterska, Politech- nika Gdańska, Wydział Elektroniki, telekomunikacji i Informatyki.
 24. Torres, E. B., Brincker, M., Isenhower, R. W., Yanovich, P., Stigler, K. A., Nurnberger, J. I., … José, J. V. (2012). Autism: the micro-movement perspective. Frontiers in Integrative Neuroscience, 7, 32. otwiera się w nowej karcie
 25. Volkmar, F. R., Paul, R., Klin, A. i Cohen, D. J. (2005). Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, Diagnosis, Development, Neurobiology, and Behavior. Wiley. otwiera się w nowej karcie
 26. Winerman, L. (2004). Effective education for autism. Monitor on Psychology, 35(11), 46-49. otwiera się w nowej karcie
 27. Friedly Applications for Children with Autism -E-education at Kindergarten Level Keywords: autism, educational applications Abstract: The paper concerns supporting education of children with autism with e-technologies. Friendly Applica- tions is a project introducing a family of applications supporting education of children with autism at kindergarten level. The applications were developed as a joint initiative of Gdansk University of Technology and Institute for Child Development, which uses the applications in daily educational activities. The paper presents the applications and their evaluation process. As computer systems are in general configurable, repetitive and indefinitely patient, they might create a facilitating environment to educate children with autism. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 206 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi