Przykład konstrukcji pomostu roboczego wykorzystującego rękawy z geowłókniny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykład konstrukcji pomostu roboczego wykorzystującego rękawy z geowłókniny

Abstrakt

Na podstawie artykułu w Hansa International Maritime omówiono zagadnienia związane z konstrukcją pomostu roboczego dla wiertnicy i kafara w wyjątkowo niekorzystnych warunkach (Łotwa, rz. Dźwina, sez. jesienno-zimowy). Wykonano charakterystyczną konstrukcję wykorzystującą rękaw z geowłókniny. Omówiono zagadnienia doboru rękawa w fazie projektu, wykonawstwa oraz ekspolatacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 27, strony 113 - 116,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Przykład konstrukcji pomostu roboczego wykorzystującego rękawy z geowłókniny// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 27., nr. nr 2 (2006), s.113-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi