Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmums+ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmums+

Abstrakt

Projekt SP4CE, czyli Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (ang. Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Burgii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020. W projekcie zaprojektowano i uruchomiono portal SP4CE bazujący na oprogramowaniu WordPress i Moodle.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 19 - 24,
ISSN: 1425-5766
ISSN:
2353-1290
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Czaja A., Grabowska, A., Kozłowska E., Pałasz P.: Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmums+// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 52 (2017), s.19-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi