Przykłady kształcenia online na Politechnice Gdańskiej - stan obecny i per- spektywy rozwoju. W: [CD-ROM] III Konferencja i Warsztaty. Uniwersytet Wir- tualny: ''Model, narzędzia i praktyka''. Warszawa, 5-7 czerwca 2003 r. War-szawa: P. Warsz.**2003 Sesja 5.06.03, [8 s.] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykłady kształcenia online na Politechnice Gdańskiej - stan obecny i per- spektywy rozwoju. W: [CD-ROM] III Konferencja i Warsztaty. Uniwersytet Wir- tualny: ''Model, narzędzia i praktyka''. Warszawa, 5-7 czerwca 2003 r. War-szawa: P. Warsz.**2003 Sesja 5.06.03, [8 s.]

Abstrakt

W artykule przedstawiona jest aktualna oferta CEN PG oraz możliwości jej wy-korzystania na Wydziale Inzynierii Lądowej w studiach doktoranckich i uzupe-łniających (V Program Ramowy UE, Centra Doskonałości, CURE - Centre for Ur-ban Construction and Rehabilitation:Technology, Transfer, Research and Edu-cation). Pokazano przykład współpracy CEN PG z Programem GAMBIT (Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), której efektem jest strona interne-towa zawierająca m.in. wykład wygłoszony w ramach Politechniki Otwartej przez prof. Ryszarda Krystka, dziekana WIL PG i koordynatora Programu GAM-BIT. Ponadto zaproponowano model kształcenia zintegrowanego, który łączy różne formy nauczania, w tym również elementy kształcenia online (m.in. pogawę-dki, grupy dyskusyjne, wykłady wirtualne). Przykładem takiego modelu są Stu-dia Podyplomowe - Technologia informacyjna, prowadzone przez pracowników WE-TI PG z udziałem CEN PG. Na zakończenie pokazano wyniki eksperymentu szkole-niowego online, realizowanego w ramach projektu Socrates Grundtvig.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi