Przykłady projektów: Projekty organizacyjne miękkie : Organizacja wesela Ralfa i Magdy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykłady projektów: Projekty organizacyjne miękkie : Organizacja wesela Ralfa i Magdy

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono opis przypadku (ang. Case study) realizacji projektu z życia rodzinnego. Opisano przykład przygotowania i realizacji projektu, który zaliczany jest do kategorii „miękki” tj. wynik projektu ma charakter niematerialny. Przedmiotem opisu i analiz było faktyczne wesele Ralfa i Magdy, które miało miejsce w czerwcu 2011 roku. Opis ten, został w pewnych elementach, np. w zakresie kosztów i czasu realizacji, uzupełniony o dane z innych wesel, więc niniejszy opis można uznać za przykład dobrej praktyki w zakresie realizacji tego typu projektów. Opis projektu podzielono na etapy, które odzwierciedlały etapy, które wystąpiły w projekcie. Etap przedprojektowy (inicjacja projektu) obejmował takie działania jak zaręczyny, decyzje o zawarciu ślubu i sporządzenie karty projektów. W ramach planowania projektu opisano takie działania jak sporządzenie struktury podziału prac, oszacowanie kosztów projektu oraz budżet projektu w arkuszu kalkulacyjnym. Przedstawiono też harmonogram główny oraz harmonogram szczegółowy etapu przygotowania wesela Ralfa i Magdy. Sama uroczystość zaślubin i wesela były przedmiotem szczegółowego planowania, a realizacja odbyła się przy założeniu „po zaplanowanych kosztach osiągnąć możliwie najwyższą, jakość ślubu i wesela”. Opis projektu kończy faza zamykania projektu w ramach, której uporządkowano, rozliczono i pozamykano szereg spraw, które wystąpiły w projekcie.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie projektem strony 323 - 341
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wirkus M.: Przykłady projektów: Projekty organizacyjne miękkie : Organizacja wesela Ralfa i Magdy// Zarządzanie projektem/ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s.323-341
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 631 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi