Przykłady realizacji i interpretacji wyników sondażowych pomiarów terenowych w czynnych systemach wodociągowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykłady realizacji i interpretacji wyników sondażowych pomiarów terenowych w czynnych systemach wodociągowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono przebieg realizacji i rezultaty sondażowych pomiarów terenowych w trzech układach dystrybucji wody o zróżnicowanym przewymiarowaniu sieci wodociągowej. Pomiary przeprowadzono w dążeniu do identyfikacji właściwości (cech) strukturalnych i funkcjonalnych układów po wieloletniej ich eksploatacji. Ustalenia te determinują opracowanie programu realizacji pomiarów dla potrzeb tarowania komputerowego modelu przepływu wody. W trakcie pomiarów sondażowych rejestrowano natężenie przepływu wody w przewodach i wysokość ciśnienia w wybranych punktach sieci. W jednym wypadku mierzono także stan napełnienia zbiornika. Pozyskane dane empiryczne posłużyły do wyznaczenia histogramu poboru wody, profilu ciśnienia w głównym przewodzie i oszacowana jego oporności hydraulicznej. Ustalenia te umożliwiły zainicjowanie testowej symulacji komputerowej. Jej rezultaty pozwoliły wyznaczyć rozkład ciśnienia w sieci, kierunki i prędkości przepływu wody w przewodach, a także czas jej przebywania w układzie dystrybucji. Finalnym efektem badań były zalecenia metodyczne odnośnie przygotowania i realizacji właściwych pomiarów. Uwzględniają one następstwa sanitarno-hydrauliczne zależne od stopnia przewymiarowania sieci wodociągowej. Zastosowanie zalecanej i sprawdzonej przez autora procedury postępowania w zaprogramowaniu i realizacji pomiarów umożliwia pozyskanie wiarygodnych danych pomiarowych do przeprowadzenia procesu tarowania komputerowego modelu przepływu wody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality strony 218 - 219
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Przykłady realizacji i interpretacji wyników sondażowych pomiarów terenowych w czynnych systemach wodociągowych// Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality/ ed. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, M. Nowak, A. Urbaniak Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, 2018, s.218-219
Źródła finansowania:
  • Działalność statutowa/subwencja
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi