Przykłady wykorzystania odnawialnych i odpadowych źródeł energii w miejskich oczyszczalniach ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przykłady wykorzystania odnawialnych i odpadowych źródeł energii w miejskich oczyszczalniach ścieków

Abstrakt

Tematem pracy jest problem zaopatrzenia miejskich oczyszczalni ścieków w energię elektryczną i cieplną. Przedstawiono dwie polskie oczyszczalnie ścieków: w Grudziądzu i Żywcu jako przykłady zastosowania odnawialnych i odpadowych źródeł energii. Zamieszczone zostały informacje na temat ilości produkowanego biogazu, źródeł energii, systemów zaopatrzenia w ciepło, w tym agregatów kogeneracyjnych i pomp ciepła. Sformułowano wnioski i spostrzeżenia wyniakjące z doświadczeń eksploatacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi