przyrostowa metoda budowy hierarchicznej sieci neuronowej dla przewidywania sekwencji znakowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

przyrostowa metoda budowy hierarchicznej sieci neuronowej dla przewidywania sekwencji znakowych

Abstrakt

Zaprezentowano sposób wykorzystania hierarchicznej, opartej na przewidywaniu sieci neuronowej do nauki (bez nadzoru) oraz rozpoznawania sekwencji znaków w wejściowym strumieniu tekstu. Dla powyższej struktury zaproponowano algorytm jej przyrostowej rozbudowy w miarę zapamiętywania sekwencji pozwalający na optymalizację procesu uczenia oraz ograniczenie wymagań pamięciowych prezentowanego rozwiązania. Wskazano również jej możliwe praktyczne zastosowanie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Michalski M.: przyrostowa metoda budowy hierarchicznej sieci neuronowej dla przewidywania sekwencji znakowych// Zeszyty naukowe wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej.. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.35-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi