Przyspieszone pomiary parametrów obiektów technicznych modelowanych obwodami elektrycznymi za pomocą sygnałów o projektowanych kształtach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyspieszone pomiary parametrów obiektów technicznych modelowanych obwodami elektrycznymi za pomocą sygnałów o projektowanych kształtach

Abstrakt

Celem pracy było zbadanie właściwości metrologicznych różnych klas niekonwencjonalnych sygnałów pomiarowych oraz poszukiwanie nowych, bazujących na takich sygnałach, przyspieszonych metod pomiarów identyfikacyjnych wybranych obiektów technicznych. Dwie tezy pracy zakładały, iż:1.Zastosowanie sygnałów pomiarowych o projektowanych kształtach pozwala przyspieszać i/lub upraszczać identyfikacyjne procesy pomiarowe modeli obiektów technicznych. 2. Istnieją możliwości optymalizacji sygnałów pomiarowych w dziedzinie czasu (kształtu sygnałów niekonwencjonalnych) lub częstotliwości (składowych sygnałów wieloharmonicznych) zarówno w sensie kryterium szybkości pomiaru jak też kryterium propagacji błędów. W początkowej, przeglądowej części pracy dokonano wyboru reprezentatywnych obiektów i modeli z szerokiej klasy obiektów technicznych modelowanych obwodami elektrycznymi w postaci dwójników wieloelementowych oraz przedstawiono stosowane obecnie metody identyfikacji takich dwójników. W drugiej, twórczej części pracy przedstawiono nowe metody pomiarowe w dziedzinie czasu oparte na sygnałach o niekonwencjonalnych kształtach (lustrzanych sygnałach potęgowych i szerokiej klasie sygnałów wielomianowych) oraz metody pomiaru w dziedzinie częstotliwości, za pomocą projektowanych sygnałów wieloharmonicznych. Przeanalizowano podstawy teoretyczne, przeprowadzono badania symulacyjne metod oraz ich weryfikację doświadczalną w opracowanym przez autora eksperymentalnym systemie pomiarowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi