Pseudostany w diagramach maszyny stanowej języka UML 2.0 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pseudostany w diagramach maszyny stanowej języka UML 2.0

Abstrakt

Kluczowymi pojęciami w odniesieniu do obiektowych baz danych są obiekty i ich klasy. Aspekt dynamiczny obiektów w systemach intensywnie wykorzystujących dane może być modelowany przy wykorzystaniu diagramów maszyn stanowych. Semantykę tego rodzaju diagramów w wersji 2.0 języka UML znacząco rozbudowano o szereg kategorii pojęciowych. Do najistotniejszych z nich należą pseudostany obiektów. Pozwalają one na precyzyjną specyfikację sekwencji stanów, przez które przechodzi obiekt lub zestaw obiektów w trakcie ich cyklu życia. W niniejszym rozdziale, po syntetycznym wprowadzeniu w tematykę konceptualnego modelowania baz danych oraz zagadnienie maszyn stanowych, zdefiniowano i graficznie zilustrowano różne rodzaje pseudostanów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bazy Danych, Struktury, Algorytmy, Metody - architektura, metody formalne i eksploracja danych : praca zbiorowa strony 31 - 41
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wyrzykowski K., Wrycza S., Marcinkowski B.: Pseudostany w diagramach maszyny stanowej języka UML 2.0// Bazy Danych, Struktury, Algorytmy, Metody - architektura, metody formalne i eksploracja danych : praca zbiorowa/ ed. pod red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek Warszawa: WKŁ, 2006, s.31-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi