Psychoakustyczna dozymetria hałasowa w multimedialnym systemie monitorowania hałasu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Psychoakustyczna dozymetria hałasowa w multimedialnym systemie monitorowania hałasu

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki działania Psychoakustycznego Dozymetru Hałasowego (PDH). Opracowany algorytm stanowi nowy sposób oceny szkodliwości hałasu. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu wiedzy na temat właściwości słuchu dostępnej w literaturze oraz na wynikach badań słuchu i hałasu przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Na tej podstawie zaproponowano nowe wskaźniki oceny skumulowanych skutków słuchowych wywołanych ekspozycją na hałas. Poprawność działania opracowanego algorytmu i zaproponowanych wskaźników potwierdzono na podstawie badań w warunkach rzeczywistego narażenia na hałas. Algorytm PDH zaimplementowano ponadto w stacji monitorowania hałasu. Stanowi ona integralną część, opracowanego w Katedrze, teleinformatycznego systemu monitorowania zagrożeń hałasem. Unikatowa funkcjonalność stacji umożliwia dokładną ocenę warunków akustycznych pod względem ich potencjalnej szkodliwości dla słuchu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 16, strony 477 - 482,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kotus J., Kostek B., Czyżewski A.: Psychoakustyczna dozymetria hałasowa w multimedialnym systemie monitorowania hałasu// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 16., (2008), s.477-482
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi