Psychospołeczne aspekty zarządzania zmianami. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Psychospołeczne aspekty zarządzania zmianami.

Abstrakt

Użyteczność refleksji filozoficznej w dziedzinie zarządzania zmianami uzasadniona jest obecnością wielu systemowo powiązanych czynników poznawczych, emocjonalnych i behawiorystycznych warunkujących efektywność zmian. Celem artykułu jedst przegląd, charakterystyka oraz wskazanie sposobów i metodyk wykorzystania tych czynników w zarządzaniu zmianami.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia nr 589, strony 23 - 38,
ISSN: 1232-860X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kubka J.: Psychospołeczne aspekty zarządzania zmianami. // Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia. -Vol. 589., nr. 7 (2003), s.23-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi