Public relations uczelni, czyli szewc bez butów chodzi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Public relations uczelni, czyli szewc bez butów chodzi

Abstrakt

Rozdział w książce ''Public relations instytucji użyteczności publicznej'', poruszający problem prowadzenia działan PR na uczelniach wyższych, W rozdziale autorka analizuje specyfikę tych działań, pokazuje dziedziny i narzędzia PR, które z punktu widzenia istoty uczelni winny być realizowane i używane, analizuje też najczęściej popełniane błędy w realizacji zadań PR na uczelnich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Public relations uczelni, czyli szewc bez butów chodzi// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi