Public relations w społeczeństwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Public relations w społeczeństwie

Abstrakt

W artykule stawiam tezę – powtarzając za „„Standardami profesjonalnych public relations”- o konieczności wysuwania na plan pierwszy - we wszelkich działaniach w obszarze public relations - ich zgodności z wartościami i normami etycznymi, ponieważ wszelkie działania public relations są nie tylko realizowane w przestrzeni społecznej, ale mają istotny wpływ na kształt, kondycję społeczeństwa, również na budowę demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Budowanie zaufania – nie tylko do organizacji – ale i w społeczeństwie współczesnym tzw „społeczeństwie ryzyka” jest ważnym elementem pracy PR-owca – poprzez stosowanie przejrzystej, rzetelnej komunikacji, opartej na prawdziwych informacjach, emitowanych przez jawne źródła. Wiedza, doświadczenie, znajomość narzędzi PR nie decydują jeszcze o profesjonalizmie – dopiero korzystanie z nich z odpowiedzialnością, świadomością konsekwencji – dla zleceniodawcy, społeczeństwa i samego wykonawcy, dołożenie starań, aby działania nie były destrukcyjne dla żadnej ze stron, mogą w pełni zasługiwać na miano działań profesjonalnych. Konieczność uzgadniania interesów wszystkich stron procesu PR może być też źródłem dylematów etycznych specjalistów PR, dylematów związanych z ochroną wartości jak np. lojalność – wobec zleceniodawcy, interesariuszy, społeczeństwa. Doświadczenie, wiedza, odpowiedzialność stanowią tzw triadę profesjonalizmu, a to oznacza, że profesjonalista public relations w pełni powinien uznawać i korzystać z wartości tak własnego doświadczenia, doświadczenia praktyków jak i dorobku naukowego dziedziny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Public relations w społeczeństwie// / : , 2020, s.63-79
Źródła finansowania:
  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Towarzystwo Komunikacji Społecznej
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi